cz | en

Bonitace ve Švýcarsku

Zdroj:
Club suisse du Bouledogue français (CSBF), www.suisse-bully.ch; Schweizerische Kynologische Gesellschaft (SKG), www.skg.ch
Konzultant: Sabine Jörg, chovatelská stanice De Soleure
Na základě německých a francouzských originálů zpracoval: MUDr. Karel Benda, M.B.A.
Uveřejněno ve Zpravodaji Klubu francouzských buldočků 1/2011


Uchovňovali jste francouzského buldočka? Bručeli jste si pod vousy či pod mejkapem cosi o nesmyslných výstavách, požadavcích komise či rozhodčího a vůbec o tom, že je to celé jen buzerace? Že je to jinde jistě lepší? Zkuste bonitovat ve Švýcarsku!

Při uchovnění neboli bonitaci se u nás vyžaduje věk dovršených 12 měsíců a absolvování klubové nebo speciální výstavy (v MSBMK dvou výstav vyššího typu). Samozřejmě také administrativní náležitosti: průkaz původu, platné očkování, zaplacení poplatku apod. Buldočka prohlédne veterinář, je změřen a zvážen, posouzen rozhodčím na stole i v kruhu prakticky stejně jako na výstavách – jen s větším důrazem na výskyt vad dle standardu. Komise průběžně vše protokoluje, pokud pes či fena nemá skutečně závažné vady, projde a je hotovo. Chovat pak můžete od 15 měsíců.

Ve Švýcarsku musíte počítat s tím, že s přípravou na bonitaci začnete už od štěněte. Proč, to poznáte za chvíli. Řada požadavků je tam podobná: přihláška, poplatek, očkování, minimální věk. Prvním dokumentem navíc proti ČR je potvrzení o vyšetření čéšek, vystavené pro tento úkon licencovaným veterinářem. Má-li buldoček byť jen na jedné straně nález horší prvního stupně (tj. manuálně může dojít k luxaci patelly, ale sama se hned vrací zpět), má smůlu a uchovněn nebude. Před bonitací nemusíte absolvovat žádnou výstavu, zato musíte vyplnit dotazník s řadou otázek týkajících se životopisu, životních podmínek i dosavadní výchovy přihlášeného psa. Lhát se nedoporučuje. Chcete-li začít s chovem, proběhne u vás zevrubná klubová kontrola ještě před krytím první feny (majitelé krycích psů to mají ve Švýcarsku trochu jednodušší). Všechny chovatelské stanice jsou pak kontrolovány nejméně jedenkrát ročně, vesměs zároveň s kontrolou vrhu. Také další část bonitace je podobná. Rozhodčí – specialista na plemeno - posoudí bonitovaného buldočka jako na výstavě, včetně ocenění: výborná, velmi dobrá, dobrá… Potíž je v tom, že buldoček oceněný hůř než velmi dobrou nebude uchovněn.

Další součásti bonitace už od nás neznáme. První novinkou je test zdravotní způsobilosti. Během něj absolvuje bonitovaný jedinec nejméně půlkilometrovou svižnou procházku. Začne-li kulhat, případně se jinak nefyziologicky pohybovat, nebo být dušný, má opět smůlu. Také majitel je podrobně dotazován na zdravotní potíže či proběhlé operační zákroky a musí doložit případné nálezy či zprávy. Klub má v případě pochybností právo požadovat přezkoumání stavu.

Také všem tvrdíte, že buldoček je bezproblémový pes, který nevyžaduje žádnou zvláštní výchovu či výcvik? Nu, uvidíme, řekli si Švýcaři a přidali k bonitaci povahový test. Vede jej rozhodčí – specialista na povahové testy. Provádí se na vytyčené dráze a sestává z deseti dílčích zkoušek, které stojí za vyjmenování.

  1. 1. Start. Vyplnění dotazníku rozhodčího. Pes je na vodítku u psovoda.
  2. 2. Pes je vypuštěn z vodítka. Psovod si s ním hraje, používá buď vlastní hračku nebo hračku z kolekce rozhodčího. Nakonec si se psem za pomoci hračky hraje rozhodčí; psovod do hry nezasahuje.
  3. 3. Psovod ujde se psem zhruba 50 metrů. Trasa jedenkrát změní směr. Pes je na volno. Psovod na něj nesmí hovořit ani jej krmit.
  4. 4. Psovod a pes potkají skupinu lidí. Jeden neznámý člověk se shýbne, mluví na psa a hladí ho.
  5. 5. Psovod se psem na volno projdou lidskou uličkou.
  6. 6. Psovod a pes vstoupí do kruhu lidí, který se pomalu sevře a pak znovu otevře. Pes je na volno.
  7. 7. Psovod a pes prokličkují mezi několika vlaječkami a dalšími předměty. Pes je stále na volno.
  8. 8. Psovod a pes projdou místem, kde se ozývají různé hlasité zvuky – pískání, troubení, zvonění, rachocení, chřestění kamenů v pet-lahvích. Pes je na volno.
  9. 9. Psovod vezme psa na vodítko. Kříží cestu protijdoucímu neznámému psu, který je také na vodítku, a minou se ve vzdálenosti přibližně dvou metrů.
  10. 10. Cíl. Připomínky rozhodčího. Ohodnocení.

Rozhodčí vše bedlivě sleduje a zaškrtává definované žádoucí či nežádoucí reakce psa ve standardizovaném protokolu. Hodnotí se především následování psovoda a důvěra v něj, zájem o hru, chování vůči cizím osobám a psům, reakce na hluk, světlo a další podněty; celkově pak vzrušivost (nemá být velká), zklidnění (má být rychlé), temperament (má být živý, ale nikoliv nervózní), vztah ke psovodovi (má být co nejlepší, ale ne úzkostný) a reakce na okolní podněty (má jevit zájem, nikoliv nejistotu, bázeň, natož agresivitu). Pozitivní je obecně hravost, zájem, jistota a důvěra, negativní jsou lhostejnost, bázlivost či agresivita. Závěr je jednoduchý: prospěl – neprospěl.

Že povahové testy znáte od jiných plemen a že jsou u nich daleko těžší? Že jsou vaši buldíci zvyklí chodit na výstavy, mezi lidi, do města? Možná. Potíž je, že pes to skoro celé musí zvládnout na volno a de facto u nohy, ovládán nanejvýš hlasem, přičemž v některých částech testu na něj ani mluvit nemůžete. Pes musí jevit zájem o lidi i okolí, ale zároveň se musí snadno odpoutat a následovat vás. To se nedá naučit za týden. Rád bych viděl, jak by to u nás probíhalo. Nakonec, můžeme si takový test cvičně vyzkoušet na některém z víkendových srazů, co říkáte?

Bonitace se ve Švýcarsku konají dvakrát ročně. Pokud se při některé ze tří hlavních částí bonitace vyskytne důvod, pro který je vhodné ji odložit, je možno toto část opakovat při některé další bonitaci, ale pouze jedenkrát. Důvodem pro odklad samozřejmě není neúspěch. Proti výsledku bonitace je možno se odvolat, a to ve dvou instancích: nejprve k prezidentovi klubu a poté ke Švýcarské kynologické společnosti.

Takže hurá do Švýcarska? Proč ne, základní informace už máte. Jen nezapomeňte, až si tam budete vybírat dům či byt, že jako chovatel musíte mít pro psy a štěňata chráněnou, pro zimní vrhy vytápěnou, vnitřní ubikaci o minimální ploše 8 m2 a venkovní výběh s vhodným povrchem (štěrk, písek, tráva) o rozloze nejméně 30 m2!

K prohlédnutí

Bonitace ve Švýcarsku Schéma zkoušek povahového testu

Webdesign: Adéla Vorbová