cz | en

Zelená pro plavou

Zdroj: Club du Bouledogue Français, www.cbf-asso.org
Na základě francouzského originálu zpracoval: MUDr. Karel Benda, M.B.A.
Publikováno ve Zpravodaji Klubu francouzských buldočků 1/2011Úvodní poznámka: pokud jste milovníky anglikanizmů nebo považujete používání češtiny ve volném textu za hrubé znevažování společného rozhodnutí výborů obou klubů, čtěte, prosím, v následujícím článku slovo „plavý“ ve všech jeho tvarech důsledně jako „fawn“. Děkuji za shovívavost.


Přednedávnem jste se v článku o šampionech ve Francii mohli dočíst, že za posledních 25 let tam pouze necelých 10 % šampionů a interšampionů bylo plavé barvy. Uplynulo jen pár měsíců, ledy se pohnuly a vše je jinak.

Od 1.1.2011 jsou buldočci plavé barvy na výstavách pořádaných ve Francii posuzováni odděleně a v tomto barevném rázu je udělován samostatný CACS (Certificat d'Aptitude et de Conformité au Standard). Tuto změnu schválilo na základě žádosti francouzského klubu a doporučení Zootechnické komise představenstvo francouzské SCC (Société Centrale Canine) na svém zasedání dne 7.12.2010.

Jaký to má praktický dopad? Připomeňme si, že CACS se ve Francii neuděluje v každé dospělé třídě, ale bojují o něj jedinci příslušného barevného rázu ocenění známkou výborná 1 ve třídě otevřené a v mezitřídě, přičemž vítěz třídy šampionů (vítězů) do tohoto souboje vůbec nevstupuje. Z výstavy si tak až dosud mohli CACS odnést nanejvýš čtyři buldočci. Nyní bude udělováno šest titulů CACS - odnést si je budou moci pes a fena barvy plavé, žíhané a strakoši. Plaví buldočci tak získali stejnou šanci nasbírat ocenění potřebná pro získání titulu Francouzského šampiona jako buldočci žíhaní a strakoši.

Protože podmínky pro získání titulu Francouzského šampiona jsou mnohem těžší než u nás či v okolních zemích a počet buldočků v každé třídě se na větších výstavách počítá na desítky, Francouzi se zřejmě neobávají, že by tato změna mohla znamenat znehodnocení titulu Francouzského šampiona. Potěší však určitě všechny vystavovatele plavých buldočků, kteří tak 15 let po uznání plavé barvy za standardní dosáhli ve Francii nejen formální, ale i faktické, rovnoprávnosti.Víte že…

● v současnosti je už téměř 30 % všech štěňat narozených ve Francii plavé barvy?Webdesign: Adéla Vorbová