cz | en

Novinky ze světa 2012: Velká Británie

Zdroj: The Kennel Club, www.thekennelclub.org.uk
Na základě anglických originálů zpracoval: MUDr. Karel Benda, M.B.A.
Uveřejněno v časopisu Svět psů X/2012 a ve Zpravodaji KFB 1/2012


OMEZENÍ POČTU VRHŮ
Počínaje 1. lednem 2012 nebude Britský Kennel Club registrovat více než čtyři vrhy od jedné feny. Klub přijal toto opatření na základě doporučení Skupiny pro zdraví psů, která dospěla k závěru, že dosavadní limit šesti vrhů, platný od roku 1999, mohl mít negativní vliv na kvalitu života fen. V odůvodněných případech může Kennel Club udělit z tohoto pravidla individuální výjimku. Kennel Club rovněž vyzval britskou vládu, aby obdobně omezila počet vrhů zákonem, a tím regulovala množitele, kteří neregistrují vrhy v Kennel Clubu a chovají jen pro peníze, aniž dbají o blaho svých psů.

CÍSAŘSKÉ ŘEZY
Britský Kennel Club odmítne registraci vrhu narozeného císařským řezem, jestliže matka v minulosti již podstoupila dva takové zákroky. Individuální výjimka může být udělena jen na základě žádosti podané ještě před krytím a pouze ve vědecky odůvodněných případech. Pravidlo vstoupilo v platnost rovněž 1. ledna 2012. Provedení císařského řezu budou Kennel Clubu hlásit přímo veterinární lékaři, podobně jako dosud hlásili zákroky měnící exteriér registrovaných psů s průkazem původu. Také chovatelé budou muset v hlášení vrhu uvést způsob porodu a počet císařských řezů, které fena dosud absolvovala. U císařského řezu budou Klubu navíc muset sdělit, zda šlo o plánovaný nebo urgentní zákrok. U štěňat narozených císařským řezem bude tento údaj uveden také v Breed Record Supplement, tj. veřejně dostupné oficiální evidenci hlášených vrhů. Kennel Club je si vědom, že toto opatření může některá plemena ovlivnit více než jiná, a proto po uplynutí jednoho roku provede vyhodnocení jeho účinnosti a dopadů.


Pozn.: The Kennel Club (založen 1873) je národní organizací zastřešující chovatelské kluby a plemena na území Velké Británie. Velká Británie není členem FCI, obě organizace spolupracují na základě rovnocenného partnerství.

Webdesign: Adéla Vorbová