cz | en

Tituly šampionů v Německu

Autor: MUDr. Karel Benda, M.B.A.
Publikováno ve Zpravodaji Klubu francouzských buldočků 2/2010

Německo leží za humny a řada chovatelů a majitelů buldočků tam také vyráží na výstavy. Ve výstavních posudcích a na výsledkových tabulích pak často najdou ocenění, která jsou pro neinformovaného vystavovatele, zvyklého na český systém, značně matoucí. Jak to tedy s německými tituly vlastně je?

V Německu se udělují dva tituly Německého šampiona, které se napohled liší jen přídomkem v závorce: Deutscher Champion (VDH) a Deutscher Champion (CAC). Každý však uděluje jiná organizace a také podmínky pro jejich získání jsou značně odlišné.


1) Deutscher Champion (VDH)

Titul má charakter národního šampiona. Uděluje jej Verband für das Deutsche Hundewesen (doslova Svaz německých pejskařů J ), zkráceně VDH. VDH je největší německou kynologickou organizací. Byla založena v roce 1906, sídlí v Dortmundu a je, podobně jako naše ČMKU, členem Fédération Cynologique Internationale (FCI). Kromě 16 zemských svazů je střešní organizací pro 156 chovatelských sdružení, spolků a klubů. Dále jsou členy VDH Německý svaz sportovní kynologie (DHV), Svaz loveckých pracovních psů (JGHV) a dva dostihové svazy. VDH zaštiťuje každoročně zhruba 20 mezinárodních, 10 národních a řadu dalších výstav pořádaných členskými subjekty.

Podkladem pro získání titulu Deutscher Champion (VDH) jsou Čekatelství titulu Německý šampion, Anwartschaft auf den Titel Deutscher Champion (VDH), zkráceně Anw. Dt. Ch. VDH. Ta se zadávají na mezinárodních, národních a větších klubových a speciálních výstavách. Systém jejich udělování je prakticky identický s naším systémem udělování CAC. Anwartschaft, tedy Čekatelství, mohou získat pes či fena ocenění nejlepší možnou známkou (tedy V1) v mezitřídě, otevřené třídě a třídě šampionů. Stejná pravidla jako u nás platí pro rezervní čekatelství VDH, Res. Anw. Dt. Ch. VDH. V Německu se posuzují všechny barevné rázy buldočků společně, čekatelství neboli Anwartschaft VDH si tedy mohou z výstavy odnést až tři psi a tři feny.

Na samotný titul Šampiona VDH musí pes či fena získat pět čekatelství Anw. Dt. Ch. VDH od nejméně tří různých rozhodčích, z toho tři na mezinárodních nebo národních výstavách. Mezi udělením prvního a posledního čekatelstvím musí uplynout minimálně 12 měsíců. Čekatelství z evropských a spolkových výstav (Europasieger- a Bundessieger-Ausstellung), popřípadě ze Světové výstavy, platí za dvě. Uplatnit lze i rezervní čekatelství, Res. Anw. Dt. Ch. VDH, a to v případě, že psu či feně, kteří ve stejné třídě získali Anwartschaft, byl už k datu výstavy titul Šampiona VDH přiznán. Za udělení titulu a vystavení osvědčení se platí poplatek 35 EUR, za prověření platnosti rezervního čekatelství 10 EUR.


2) Deutscher Champion (CAC)

Titul má spíše charakter klubového šampiona. Uděluje jej Internationaler Klub für Französische Bulldoggen (Mezinárodní klub francouzských buldočků), zkráceně IKFB, se sídlem v Mnichově. IKFB je zdaleka největším klubem chovatelů buldočků v Německu, dle vlastních údajů má kolem 700 členů a 90 chovatelů, z toho cca 70 aktivních. Byl založen v roce 1909, má 7 zemských organizací a prostřednictvím VDH je členem FCI. Klub deleguje rozhodčí na většinu mezinárodních výstav a jeho zemské organizace ročně pořádají kolem 20 výstav speciálních, z nichž zhruba polovina se koná samostatně, druhá polovina v rámci národních výstav psů. Jedna ze speciálních výstav má vždy – na rotačním principu – spolkový, tedy celoněmecký, charakter a je označena za výstavu klubovou (Klubsieger-Ausstellung).

Titul Deutscher Champion (CAC) můžete v v průkazech původu vidět také pod zkratkou DCH (Klub), popř. DCH (Club). Podkladem pro jeho získání jsou čekatelství CAC (Certificat d’Aptitude au Championnat), která lze v Německu získat na mezinárodních a národních výstavách pořádaných pod záštitou VDH a na výstavách speciálních pořádaných IKFB. Právě zde ale dochází nejčastěji k nejasnostem. Není CAC jako CAC. V Německu se totiž tento klubový CAC uděluje způsobem srovnatelným se systémem udělování CACIB nebo Národního vítěze, Vítěze speciální výstavy či Klubového vítěze. O titul soutěží psi a feny, ocenění v mezitřídě, otevřené třídě a třídě šampionů známkou výborná 1. CAC si tedy z výstavy může odnést nejvýše jeden pes a jedna fena.

Na samotný titul Deutscher Champion (CAC) je třeba získat čtyři čekatelství CAC. Čekatelství musí být udělena nejméně třemi rozhodčími a mezi prvním a posledním z nich musí uplynout nejméně jeden rok a jeden den. Typ výstav nerozhoduje. Res. CAC lze uplatnit, pokud pes či fena, kteří získali CAC, byli k datu výstavy již nositeli titulu Deutscher Champion (CAC). Vystavení osvědčení je zpoplatněno částkou 25 EUR.3) Deutscher Jugend-Champion (VDH) a Deutscher Jugend-Champion (Jugend-CAC)

Dva různé tituly existují v Německu i pro psy a feny ze třídy mladých, přičemž první z nich uděluje opět VDH, druhý pak IKFB.

Podkladem pro národní titul Deutscher Jugend-Champion (VDH) jsou Čekatelství titulu německého šampiona mladých (VDH), Anwartschaft auf den Titel Deutscher Jugend-Champion (VDH), zkráceně Anw. Dt. Jug.-Ch. VDH. Ta může rozhodčí udělit psu a feně, kteří se umístili první ve třídě mladých a byli oceněni nejlepší možnou známkou (de facto opět V1). Na titul Deutscher Jugend-Champion (VDH) musí pes nebo fena získat tři taková čekatelství, z toho dvě na mezinárodní či národní výstavě, celkem nejméně od dvou různých rozhodčích. Na rozdíl od nás se v Německu udělují i ve třídě mladých rezervní čekatelství VDH, Res. Anw. Dt. Jug.-Ch. VDH, která lze uplatnit v případě, že pes či fena, kteří získali Anw. Dt. Jug.-Ch. VDH, již byli k datu výstavy nositeli titulu Deutscher Jugend-Champion (VDH). Poplatek za vystavení diplomu šampiona mladých je 20 EUR.

Pravidla pro přiznání klubového titulu Deutscher Jugend-Champion (Jugend-CAC), udělovaného IKFB, jsou našim ještě podobnější. Čekatelství Jugend-CAC může být uděleno psu a feně, kteří byli ve třídě mladých oceněni známkou výborná 1. Rezervní čekatelství se neuděluje. Pokud ovšem pes či fena na stejné výstavě získají titul Nejlepší z pleneme (BOB), platí jejich Jugend-CAC za dva. K přiznání titulu Deutscher Jugend-Champion (Jugend-CAC) potřebuje buldoček získat tři tituly Jugend-CAC od nejméně dvou různých rozhodčích. Není určeno, z jakého typu výstav čekatelství musí být. Poplatek za přiznání tohoto titulu se nevybírá.


4) Deutscher Veteranen-Champion (VDH) a Deutscher Veteranen-Champion (Veteranen-CAC)

I pro veterány od 8 let věku existují v Německu dva tituly šampiona. Podmínky jsou prakticky stejné jako pro tituly Šampiona mladých, jen čekatelství pochopitelně pes nebo fena sbírají ve třídě veteránů. VDH uděluje čekatelství Anwartschaft auf den Titel Deutscher Veteranen-Champion (VDH), Anw. Dt. Vet.-Ch. VDH, a rezervní čekatelství Res. Anw. Dt. Vet.-Ch. VDH, IKFB pak čekatelství Veteranen-CAC, rezervní čekatelství nikoliv. Na titul šampiona je v obou případech třeba tří čekatelství od dvou různých rozhodčích. VDH vyžaduje, aby dvě čekatelství byla z mezinárodní či národní výstavy, IKFB typ výstav nepředepisuje. Rezervní čekatelství je v případě VDH možno uplatnit za podmínek uvedených výše. Ustanovení IKFB o BOB platí obdobně jako u Šampiona mladých. Poplatek za udělení titulu a vystavení osvědčení je u VDH 20 EUR, IKFB tento titul nezpoplatňuje.


5) Něco praktického na závěr

V Německu se od roku 2005 k výstavním oceněním nevydávají žádné kartičky. Němci také nejsou zvyklí zapisovat výstavní výsledky do průkazu původu či jeho příloh. Pečlivě si proto uschovejte výstavní posudek, v případě budoucí potřeby to bude váš jediný doklad o získaném ohodnocení i titulech.

Systém německých výstavních titulů je, zejména v případě klubových titulů CAC, matoucí nejen pro vystavovatele, ale i pro rozhodčí, hlavně zahraniční. Na loňské mezinárodní výstavě v Norimberku udělila rakouská rozhodčí všem psům i fenám se známkou výborná 1 jak Anwartschaft VDH, tak CAC. Totéž o pár měsíců později udělal i italský rozhodčí v Berlíně - jen s tím rozdílem, že tituly obecně velmi šetřil, takže neudělal tolik chyb. Německý personál kruhu, navzdory tradované německé přesnosti, rozhodčí neopravil, takže vystavovatelé se rozjeli domů s nesprávně zapsanými tituly ve výstavních posudcích. Pořadatelé následně neoprávněně zadané tituly z výsledkových listin jednoduše vyškrtali, aniž ovšem jakkoliv uvědomili postižené účastníky. Jistě si dovedete představit rozladění vystavovatele, který v dobré víře, že již nasbíral potřebná čtyři čekatelství CAC, požádá IKFB o udělení titulu Deutscher Champion (CAC) a zaplatí příslušný poplatek, když se mu za čas žádost vrátí s tím, že polovina titulů CAC je neplatných… Vyplatí se proto německý systém znát a kontrolovat si správnost udělených titulů, zejména posuzuje-li zahraniční rozhodčí – předejdete tak možnému budoucímu zklamání a nepříjemnostem.

Žádosti o přiznání titulů německého šampiona se zasílají na korespondenční adresy VDH, resp. IKFB. Ty najdete – stejně jako čísla účtů pro zaplacení poplatků - na webových stránkách obou organizací; u VDH si také můžete stáhnout formulář žádosti. Adresy jsou www.vdh.de a www.ikfb.de. Spolu s podepsanou žádostí se v obou případech zasílají originály výstavních posudků (udělejte si předtím kopii), kopie průkazu původu psa a poplatek, resp. doklad o jeho zaplacení. IKFB navíc vyžaduje fotografii příslušného psa.


Na základě řádů VDH a IKFB i vlastních zkušeností připravil MUDr. Karel Benda
Webdesign: Adéla Vorbová